VALPAR

 Valpar planeras under

sommaren 2021. 

   Valpar från Ruskabackens kennel levereras enligt Svenska Kennelklubbens (SKK's)rekommendationer:      

       *  minst åtta veckor vid leverans.

       *  säljs med SKK's köpeavtal och åtföljs av registreringsbevis.

       *  är veterinärbesiktigade med intyg ej äldre än 7 dagar.

       *  är vaccinerade, id-märkta och avmaskade.

       *  har dolda fel försäkring under 3 år.